Integritetspolicy GDPR

Integritetspolicy för Handlarn Skråmträsk (Skråmträsk Livs AB)

Som företag måste vi ibland registrera personuppgifter för att kunna tillhandahålla varor och tjänster till våra kunder. För att du ska känna dig trygg som kund hos oss vill vi i denna policy förklara hur vi samlar in och använder dina och andras personuppgifter. Vi vill också informera om dina rättigheter när det gäller hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Ansvarig för personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Skråmträsk Livs AB, org.nr 559184-9194.
Adress: Skråmträsk 56, 931 96 SKELLEFTEÅ. Webbplats: handlarn.skramtrask.se

Vår behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation du har med oss.

# Butikskund eller hemsändningskund

Som kund i vår fysiska butik i Skråmträsk registreras dina personuppgifter endast om du väljer att bli fakturakund. Om du är hemsändningskund behöver vi spara vissa personuppgifter för att kunna leverera och fakturera dina varor.

De uppgifter som sparas är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Köphistorik
 • Betalningsuppgifter (Observera att kortbetalning hanteras av tredje part. Vi ser aldrig ditt kontokortsnummer i vårt system)
 • Personnummer – endast om du väljer autogiro som betalningsmetod
 • Bankkontonummer – endast om du väljer autogiro som betalningsmetod

De kund- och faktureringsuppgifter som krävs för att uppfylla bokföringslagen sparas i upp till 8 år. Övriga uppgifter raderas ett år efter avslutad kundrelation.

# E-postförfrågningar

Vid förfrågningar via e-post sparas din e-postadress samt de uppgifter du väljer att ange i ditt meddelande. Dessa uppgifter raderas efter avslutad konversation eller överförs till vårt ordinarie kundregister om du valt att bli registrerad kund hos oss.

# Leverantörer och affärskontakter

Kontaktuppgifter till våra kontaktpersoner hos leverantörer sparas för att kunna upprätthålla våra affärskontakter. De personuppgifter som hanteras är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Dessa uppgifter sparas så länge som vi har en affärsmässig kontakt med respektive person.

Hur vi samlar in personuppgifterna

Vi samlar i första hand in uppgifterna direkt från dig. Detta sker när du registrerar dig som kund i vår webbshop samt om du ger ditt samtycke i vår butik eller skickar e-post eller liknande meddelande till oss.

All betalningsinformation vid kortbetalning hanteras av externa leverantörer som själva ansvarar för behandlingen av personuppgifter vid betalning. Vi hanterar därför inga kontokortsuppgifter eller liknande.

Utöver de personuppgifter som anges ovan samlas information om IP-adresser in vid besök på vår webbsida. Vår webbsida innehåller också cookies som används för att göra sidan mera användarvänlig samt för att kunna läsa av besöksstatistik mm. Cookies kan blockeras genom inställningarna i din webbläsare.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte med oss av personuppgifter till andra om det inte krävs för att avtalet mellan oss och dig som kund ska fullföljas. Vi har t ex tecknat avtal med våra leverantörer av IT-tjänster samt vår revisionsbyrå ang. hantering av våra kunders personuppgifter. Dessa företag måste säkerställa att sekretessen följs och använder inte personuppgifterna för egna syften.

Vid upprepade påminnelser om obetald faktura anlitar vi ett inkassobolag som då behöver ta del av de personuppgifter som krävs för att gå vidare med ärendet.

Enligt lag är vi skyldiga att lämna ut personuppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket) vid misstanke om brott.

Lagring och säkerhet

Alla personuppgifter som vi samlat in lagras i IT-system och servrar som finns inom EU/EES. I första hand använder vi oss av svenska servrar. Både vi och våra IT-leverantörer arbetar kontinuerligt med att skydda våra system från intrång.

Dina rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

 • Rätt till registerutdrag.
  Om du vill veta vilka personuppgifter som vi har sparat om just dig kan du begära ut ett registerutdrag från oss.
 • Rätt till rättelse
  Om du upptäcker att uppgifterna är felaktiga kan du begära att vi rättar dem.
 • Rätt till radering
  Du kan begära att vi ska radera de uppgifter vi har om dig om de inte behövs för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse (t ex bokföringslagen).
 • Rätt till begränsning
  Om du t ex bestrider att personuppgifterna är korrekta, har invändning mot en påstådd intresseavvägning eller anser att vår behandling är olaglig kan du begära begränsning av hur uppgifterna används under tiden som utredningen pågår.
 • Rätt till dataportabilitet
  Du kan begära att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat format från oss för att kunna använda dem på annat håll.

Om du vill nyttja någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss på info@handlarn.skramtrask.se eller skicka ett brev till Skråmträsk Livs AB, Skråmträsk 56, 931 96 SKELLEFTEÅ.

Datainspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för att dataskyddsförordningen GDPR efterlevs. Om du anser att vi eller något annat företag brustit i vår hantering av personuppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen.

Denna integritetspolicy gäller fr o m 2019-01-01.
Policyn uppdaterad 2024-05-13