Investeringar

Solceller

Sedan 2015 har vi gjort en hel del investeringar med hjälp av EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Syftet med dessa investeringar har varit att minska energiförbrukning och fasta kostnader samt att göra butiksarbetet enklare och mer effektivt.

2015-2016: Nya frysar och kylar, solceller, ledbelysning, bredband, isolering av tak/vind.
2017: Pantautomat och div. övriga inventarier.
2020: Ventilation, ny kassa, ombyggnad av entré, fönsterbyte, ny front till mejerikylen, utrustning för hemleveranser samt en carport för vår kylbil.

Med stöd från Region Västerbotten har följande investeringar gjorts:
2021-2022: Asfaltering av parkering, solcellsanläggning (markanläggning).